سراغ وقت را باید از دزدها گرفت…

photo_2016-01-14_03-06-39
وقتی با کاروان شترش آهسته از سوی بیابان می آید، عجله ای هم ندارد، چون بارش اَبَدیَت است. اما چنین تعریفی وقتی واقعا شنیدنی است که آن را عملا روی صورت آدم پیری ببینیم که هر روز چیزهای بیشتری از او دزدیده میشود. اگر عقیده یِ مرا بخواهید، می گویم که سراغ وقت را باید از دزدها گرفت…

| کتاب: زندگی در پیش رو | رومن گاری | برگردان: لیلی گلستان | انتشارات: گردون | صفحه: ۱۲۴ | برگرفته از نسخه: چاپی |

ارباب یا دشمن؟

photo_2016-01-14_03-06-39
…به تدریج که اغتشاش، به نام این اسلامی که همه ارتش به آن تعلق دارد، گسترش می یابد، سربازان و افسران در می یابند که روبه رویشان دشمن نیست بلکه بالای سرشان ارباب هست. و وقتی ارتشی، در گرماگرم نبرد، پی ببرد که ارباب دارد نه دشمن، چه خواهد کرد؟ «آیا از صفوف این ارتش قذافی یا ناصری بیرون نخواهد امد؟» افسر مخاطبم لحظه ای درنگ می کند و بعد جواب می دهد: – اگر این قذافی وطن پرست و هوادار قانون و دموکرات و متدین باشد من او را می پذیرم و گمان میکنم که ما او را می پذیریم. – البته روزی که به قدرت برسد همه این چیزهایی که گفتید در او جمع است، اما فردای آن روز چه؟ – هر چه هم محبوب باشد، از آن لحظه ای که دیکتاتور بشود از محبوبیت می افتد. و اضافه کرد: «فراموش نکنید که ارتش هیچ یک از اسباب محبوبیت را ندارد. شاید اگر رهبر دموکراتی از ارتش برخیزد او را بپذیریم، اما دیکتاتوری را که از ارتش بیرون بیاید نخواهیم پذیرفت.»

| کتاب: ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟ |  میشل فوکو | برگردان: حسین معصومی همدانی | انتشارات: هرمس – چاپ ششم ۱۳۹۲ | صفحه: ۱۵| برگرفته از نسخه: PDF |

 

از میان همه آن ها که به ناحق جان دادند…

کش

…از میان همه آنها که به ناحق جان دادند که میلیاردها بودند فقط نام آنهایی در دل تاریخ ثبت شده که بر مرکب قدرت سوار بوده اند، از نادر تا امیرکبیر، نادر از آن رو که هند را گرفت و بخشید و قدرت خود را تا کنار چین ثابت کرد، وقتی در چادر خود بی سر افتاد آدمیان را عبرت آموز شد. امیر کبیر چون آن قدرت را یافت که در مدت کوتاهی سرنوشت ایران را دیگرگون کند، خونی که از رگهایش بر پای سروهای فین کاشان رفت، تاریخ ایران را رنگین کرد. بر حسنک از آن رو بیهقی قلم را گریاند که وزیر بود و صاحب مقام و قدرت و چنین است که خواجه شیراز می گوید شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است.

از نظر او این کلاه دلکش به ترک سر نمی ارزد، ولی حافظ قلندر است و تاریخ پر از کسانی است که با علم به این بیم جان در پی آن کلاه بوده اند. تاریخ ایران سرشار از قصه هایی است که اگر پایان خوشی داشته اند و یا عاقبت بد، باری همه بر سر قدرت بوده است. همه جای گیتی آدمیان در پی قدرت به خشونت دست بازیده اند و این فقط قصه تاریخ ایران نیست و هنوز گاه بر سر زعامت یک روستا یا حکومت بریک چاه آب یا قبیله گرسنه، انسان ها خون هم می ریزند و قابیل نیز هابیل را تحمل نتوانست و از میان آن سه آرزوی ازلی، قدرت، ثروت و شهرت – این یکی که قدرت باشد بیشتر از آن دو دیگر جان گرفته است، تازه زندان ها، شکنجه گاه ها و اردوگاه ها هم گوشه هایی دیگر از ماجرای قدرتند. زندانهای جهان در همواره تاریخ پر بوده است از آدمیانی که در سرشان هوای قدرت بود و قصرها و کاخ باشکوه و این اواخر دفاتر گرد و بیضی و چهارگوش، اتومبیلهای دراز و هواپیماهای اختصاصی مأمن آن هاست که به قدرت دست یافته اند…

| کتاب: کشته گان بر سر قدرت | مسعود بهنود | انتشارات: علم، تهران ۱۳۷۷ | صفحه: ۱۳ – ۱۴ | برگرفته از نسخه: PDF |

 

“تایید اجتماعی”

photo_2016-01-11_22-33-38اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانه ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است.

در مسیر یک کنسرت، سر یک چهار راه با گروهی از آدم ها مواجه می شوی که همه به آسمان خیره شده اند. بدون این که فکر کنی، تو هم به بالا زل میزنی. چرا؟ (تایید اجتماعی)

تایید اجتماعی، که گاهی سخت گیرانه از آن به عنوان “غریزه ی جمع گرایی” یاد می شود، تاکید دارد افراد وقتی مثل بقیه عمل می کنند که احساس می کنند رفتارشان دست است. به عبارت دیگر هر چه تعداد بیشتری از مردم عقیده ی خاصی را دنبال کنند، ما آن عقیده را بهتر (دست تر) می پنداریم. هر چه تعداد افرادی که رفتار خاصی را بروز می دهند بیشتر باشد، این رفتار از سوی دیگران مناسب تر ارزیابی می شود. البته این امر مضحک است!

تایید اجتماعی عامل اصلی ایجاد حباب و نگرانی در بازار بورس است. آن را در مد، تکنیک های مدیریتی، سرگرمی ها، مذهب و رژیم های غذایی می توان دید. تایید اجتماعی می تواند، مانند زمانی که اعضای فرقه های مذهبی دست به خودکشی دسته جمعی می زنند، تمامی فرهنگ ها را زمین گیر کند.

| کتاب: هنر شفاف اندیشیدن | رولف دوبلی | برگردان: عادل فردوسی پور | انتشارات: چشمه | صفحه: ۲۶ | برگرفته از نسخه: چاپی |

 

کتابِ قطورِ تاریخ…

 

دموکراسی
کتابِ قطور تاریخ، پر است از اسامی، آمار، ارقام و اطلاعات و اخباری که دانستن و حفظ کردنش، به هیچ کاری نمی آید و هیچ دردی از هیچ کس دوا نمی کند. و بلکه به عکس تمرکز بر روی آنها سبب می شود که بایگانی ذهن، توسط اطلاعات غیرمفید، اشغال شود و جایی برای مطالب اصلی و مفید باقی نماند…

| کتاب: دموکراسی یا دموقراضه | مهدی شجاعی | انتشارات: کتاب نیستان | صفحه: ۱۶ |بر گرفته از نسخه : PDF |