برچسب: سندهیل مولاینیتن

کارکرد ذهن انسان ها در ضرب الاجل ها

مکس هستینگز، ژورنالیست بریتانیایی، در کتاب خود درباره‌ی چرچیل می‌نویسد: «ذهن انگلیسی‌ها زمانی که دیگر دارد خیلی دیر می‌شود بهتر کار می‌کند.» حقیقت این است که این موضوع به انگلیسی‌ها محدود نبوده و هرکسی که با ضرب‌الاجل رو به رو باشد همین احساس را خواهد داشت. ضرب‌الاجل‌ها دقیقا به این خاطر موثر هستند که کمیابی ایجاد کرده و ذهن را متمرکز می‌کنند. درست همان‌طور که گرسنگی باعث شده بود غذا در صدر ذهن افرادی قرار بگیرد که در جنگ جهانی دوم دچار گرسنگی مهلک بودند، ضرب‌الاجل نیز باعث می‌شود که کار مورد نظر در صدر ذهن فرد جا بگیرد.

| کتاب: #فقر_احمق_می‌کند | نویسندگان: #سندهیل_مولاینیتن و #الدار_شفیر | مترجم: #سید_امیرحسین_میرابوطالبی | ص۴۴ | نشر: #ترجمان | ۳۸۴ صفحه |

عنوان اصلی: Scarcity: Why Having Too Little Means So Much
نویسندگان: #Eldar_Shafir
and #Sendhil_Mullainathan