دسته: شعر

روشنفکر نما


در کشور من روشنفکر هست اما روشنفکر نما بیشتر..
همانطور که مذهبی هست و مذهبی نما بیشتر!
اصلا نمی دانم چرا اینجا بیشتر روی “نما” کار می کنند تا چیز دیگر…
.

“حمید رحمانی”
.

آگاهی

image

کلّ تاریخ تمام قد،
هرزگی را به تماشا ایستاد
وقتی که شعار: «آگاهی»
و عمل:
اندیشه‌یِ بی‌خواندنِ یک صفحه کتاب شد…

یاسین رحمانی