دسته: جملات برگزیده

روشنفکر نما


در کشور من روشنفکر هست اما روشنفکر نما بیشتر..
همانطور که مذهبی هست و مذهبی نما بیشتر!
اصلا نمی دانم چرا اینجا بیشتر روی “نما” کار می کنند تا چیز دیگر…
.

“حمید رحمانی”
.

غلبه بر خشم …

49

“در میان تجربه های سخت، درسِ عالیِ غلبه بر خشم را آموخته و دانسته ام که همان گونه که گرما، اگر کنترل شود، به انرژی تبدیل می شود، خشم نیز در صورت مهار شدن می تواند به نیرویی مبدل گردد که جهان را به تکان می آورد.”

| مهاتما گاندى |

خوشبختی…

photo_2016-01-14_03-06-39
یکی از مهمترین چیزهایی که توی این سالها یاد گرفتم، اینه که:
وقتی “خوشبختی” رو پیدا کردی، سوال پیچش نکن!

| چارلز بوکوفسکی |